Διακηρύξεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 5826/2015 Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας
Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες  του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου

«Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toner & maintenance kit) , για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.» 

 

«Για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, λόγω μετεγκατάστασης, στο νέο κτίριο, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λαγοπάτη, Αταλάντης και Βουλευτικού, στην πόλη της Τρίπολης»

«Για την ανανέωση των αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας δικτύου (SYMANTEC) που κατέχει ο ΕΛ.Γ.Α.» 

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (ρολό χαρτί, κεφαλές και μελάνια plotter) του ΕΛ.Γ.Α.»
 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (350) ΤΕΜΑΧΙΩΝ USB TOKENS – ΑΔΔΥ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.»

Προμήθεια μπαταριών για τα Τ/Κ των Υποκ/των και της Κ.Δ του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»
Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
«Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 
 
Powered by Phoca Download