Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 22-12-2017, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 2190/94 για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ