1. Ανεμομείκτες

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Αντιπαγετικών Ανεμιστήρων ιδιοκτησίας ΕΛΓΑ σε οργανωμένους φορείς παγετόπληκτων περιοχών, ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας την μεγάλη συμβολή του εν λόγω μέσου στην προστασία των καλλιεργειών, συνεχίζει το έργο του με την Επιχορήγηση του Αντιπαγετικού Ανεμιστήρα σε ποσοστό μέχρι και 75% , ως μέσου προστασίας των καλλιεργειών από τον Παγετό σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες.

Ανεμοδείκτες 794is2  

 

  1. Συστήματα τεχνητής ομίχλης

Με το σύστημα αυτό δημιουργούμε πυκνό νέφος ομίχλης μέσα σε μία περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Το νέφος αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από εξαιρετικά μικρής διαμέτρου σταγονίδια νερού (της τάξης των 10 - 20 μ), που τροφοδοτεί το σύστημα, με τη βοήθεια υψηλής πίεσης και μεγάλου αριθμού ακροφυσίων.Το νέφος δημιουργείται από το σύστημα, στο ύψος των 8 μέτρων περίπου από την επιφάνεια του εδάφους και η παραγωγή του είναι συνεχής.Η μετακίνησή του προς την περιοχή προστασίας και η εξάπλωσή του πάνω και μέσα σ' αυτή, εξασφαλίζεται με τη βοήθεια της αύρας, οι παράμετροι της οποίας (ένταση - διεύθυνση) είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα απαραίτητο και κρίσιμο για τη σωστή θέση εγκατάστασης και προσανατολισμού του συστήματος, σε σχέση με την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.To σύστημα τεχνητής ομίχλης ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α. εγκαταστάθηκε και παραδόθηκε στους γεωργικούς συνεταιρισμούς του Δήμου Βελβεντού του Ν. Κοζάνης για μελλοντική αξιοποίηση και λειτουργία

Τεχνητή ομίχλη