Την Παρασκευή  26 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2016.