Η εφαρμογή στοχεύει στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση των αγροτών σχετικά με την πορεία:

  • Tων ζημιών στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και το τελικό στάδιο της καταβολής των αποζημιώσεων
  • Tων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) μέχρι και το τελικό στάδιο της καταβολής των ενισχύσεων
  • Tων Δηλώσεων καλλιέργειας βάμβακος και των δηλώσεων εκτροφής για τα ασφαλιστικά έτη 2003 – 2006 μέχρι και το τελικό στάδιο της είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς. Αν είστε παραγωγός με τη χρήση του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητάς σας και τον Α.Φ.Μ. μπορείτε να δείτε όλα όσα σας αφορούν.

 

Προσοχή:

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΛΓΑ, η εφαρμογή οικονομικής ενημέρωσης αγροτών εμφανίζει στοιχεία εντολών πληρωμής και δηλώσεων ζημιάς ΕΛΓΑ καθώς και Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων που αφορούν μέχρι και το έτος ζημιάς 2010.

Από τον Aύγουστο 2012 μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1540, οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ καθώς, για το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς για τα έτη μετά το 2011 και για το ανεξόφλητο ποσό εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ από την Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.

Πατήστε εδώ για να πάτε στην εφαρμογή.