Nόμοι

 • Νόμος 3877/2010 (Φ.Ε.Κ 160/τ.Α΄) : Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας
 • Νόμος 2945 /2001 (ΦΕΚ 223/τ. Α'/8.10.2001) : Εθνικό Σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας
 • Νόμος 2538/27.11.97 (ΦΕΚ 242/Α/1.12.97) : Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 2342/4.10.95 (ΦΕΚ 208/Α/6.10.95) : Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 2332/24.8.95 (ΦΕΚ 181/Α/31.8.95) : "Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλεύσεων και άλλες διατάξεις" που αφορά στην παραγραφή των οικονομικών απαιτήσεων μεταξύ ΕΛΓΑ και ΟΓΑ.
 • Νόμος 2181/3.2.94 (ΦΕΚ 10/Α/8.2.94) : "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2169/93 Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις" που αφορά στην ενίσχυση των συνεταιριστικών οργανώσεων από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. από την ειδική ασφαλιστική προσφορά.
 • Νόμος 2169/10.9.93 (ΦΕΚ 149/Α/10.9.93) : "Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις" που αφορά στην ενίσχυση του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων από τα έσοδα του ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική εισφορά"
 • Νόμος 2166/24.8.93 (ΦΕΚ 137/Α/24.8.93) : "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" που αφορά στην κατάργηση των εσόδων ΕΛΓΑ από την προσάυξηση 1,25% των επιτοκίων των χορηγούμενων δανείων της ΑΤΕ" που αφορά στην κατάργηση του ειδικού φόρο
 • Νόμος 2040/17.4.92 (ΦΕΚ 70/Α/23.4.92) : Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις" που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1790/88 για την είσπραξη εσόδων του ΕΛΓΑ μέσω της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.
 • Νόμος 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α/20.6.88) : "Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις"
 • Νόμος 1539/03.04.1985 : "Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις"
 • Νόμος 1066/31.07.1980 : "Περί αυξήσεως των υπό του Ο.Γ.Α. καταβαλλόμενων συντάξεων, εξασφαλίσεως των προς τούτο αναγκαίων πόρων και άλλων τινών διατάξεων"

 

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

 • Υπουργική έγκριση αριθ. 59033/30.12.88 (ΦΕΚ 20/Β/16.1.89) : "Έγκριση της 5/8.9.88 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ - τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΕΛΓΑ"
 • Υπουργική έγκριση αριθ. 40051/29.12.1992 : "Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΑ της, υπέρ τούτου Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, που βαρύνει τους πωλητές παραγωγούς λαϊκών αγορών".
 • Υπουργική έγκριση 200371/11.08.1988 : "Θέση σε ισχύ διατάξεων του Ν. 1790/1988 Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις"

 

Κανονισμοί ΕΛ.Γ.Α

 • Απόφαση 287819/10-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1163/τ.Β’/22-8-2005), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την απόφαση 244134/27-1-2006 «Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 104/τ.Β’/31-1-2006), την απόφαση 325804/25-11-2008 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2411/τ.Β’/26-11-2008) και την απόφαση 1480/160208/23-12-2013 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.»  των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ.3417/τ.Β΄/31-12-2013)
 • Απόφαση 282599/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.»  των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1154/τ.Β’/19-8-2005), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την απόφαση 301861/15-9-2005 «Συμπλήρωση-τροποποίηση του άρθρου 19 του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1303/τ.Β’/15-9-2005) και την απόφαση 321955/18-11-2008 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2346/τ.Β’/18-11-2008).
 • Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και Ανάπτυξης : "Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού Ελληνικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 2302/τ. Β'/31.12.1999)
 • Απόφαση 16162/28.6.94 (ΦΕΚ 505/Β/30.6.94) του Υπουργού Γεωργίας : Έγκριση Κανονισμού Οικονομικλης Διαχείρησης του ΕΛΓΑ"
 • Απόφαση 16179/26.7.94 (ΦΕΚ 658/Β/31.08.94) του Υπουργού Γεωργίας : Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ασφαλίσεων"
 • Απόφαση αριθμ. 15711 / 30.09.98 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας : "Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 1079/Β/14.10.98)
 • Απόφαση αριθ. 26431/13.11.96 του Υπουργού Γεωργίας : "Ειδικός Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 1034/Β/15.11.96)
 • Απόφαση 8890/12-4-95 (ΦΕΚ 321/β/26-4-95) του Υπουργού Γεωργίας : "Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου"
 • Αρ. Απόφασης 270568/11.12.2003(ΦΕΚ 1999/Β/31.12.03) : Κανονισμός Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου

 

Ασφαλιστική Νομοθεσία (1961-1995)

 • Νόμος 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/18.5.61) : "Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
 • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 2/23.1.62 : "Ισχύς διατάξεων του άρθρου 8,<Αντικείμενο και παροχαί κλάδου Ασφαλίσεως Παραγωγής>" (ΦΕΚ 11/Α/24.1.62
 • Υπουργική Απόφαση 238833/11178/7.12.62 (ΦΕΚ 487/Β/18.12.62) : "Κανονισμός Ασφαλίσεως υπό του ΟΓΑ της γεωργικής παραγωγής κατά χαλάζης και παγετού"
 • Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 90221/4406/5.5.64 : "Αύξηση των ποσοστών καλύψεως εκ παγετού ζημιών"
 • Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 178041/9096/7.9.66 : "αύξηση των ποσοστών καλύψεως εκ χαλάζης και παγετού ζημιών"
 • Υπουργική Απόφαση 178041/7428/21.9.66 : "Κάλυψη παγετού ανθοφορίας των καρποφόρων δέντρων"
 • Υπουργική Απόφαση 34/2907/71 (ΦΕΚ 306/Β/27.4.71) : "Περί αντικαταστάσεως του Κανονισμού Ασφαλίσεως υπό του ΟΓΑ της γεωργικής παραγωγής κατά χαλάζης και παγετού"
 • Ν.Δ. 1390/1973 "Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Ν.4169/61 : "Σκοπός - Είδος Ασφαλίσεως"
 • Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου Ν.Δ. 175/1973 : "περί αυξήσεως των υπό του ΟΓΑ καταβαλλόμενων συντάξεων επεκτάσεως της ασφαλίσεως" (ΦΕΚ 230/Α/24.9.1973)
 • Νόμος 759/1978 : "Κάλυψη ζημιών από ανεμοθύελλα και πλημμύρα"
 • Νόμος 1066/11.8.80 (ΦΕΚ 183/Α/11.8.80) : "Περί αυξήσεως των υπό του ΟΓΑ καταβαλλόμενων συντάξεων, εξασφαλίσεως των προς τούτο αναγκαίων π'ορων και άλλων τινών διατάξεων"
 • Νόμος 1140/81 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.81) : "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 4169/61"
 • Κοινή Απόφαση Φ34/2597/81 (ΦΕΚ 549/81) : "Περί εγκρίσεως του Οργανισμού Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ της παραγωγής του μαστιχοφόρου σχίνου της Χίου, από βροχόπτωση"
 • Υπουργική Απόφαση Φ.34/Β/584/84 (ΦΕΚ 180/Β/26.3.84) Υπουργών Γεωργίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων : Αναμόρφωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των κανονισμών Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής κατά χαλαζίου, παγετού, ανεμοθύελλας πλημμύρας και του Μαστιχοφόρου Σχίνου της Νήσου Χίου από βροχόπτωση
 • Νόμος 1539/3.4.85 (ΦΕΚ 64/Α΄/5.4.85) : "Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 1554/24.5.85 (ΦΕΚ 97/Α΄/24.5.85) : Ενεργητική προστασία του Φυτικού κεφαλαίου, της φυτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις
 • Υπουργική Απόφαση Φ34/β/888 (ΦΕΚ 530/Β/13.9.85) : Καθορισμός των φυσικών κινδύνων, των ειδών καλλιεργειών και των γεωργαφικών ζωνών που εφαρμόζονται τα μέτρα ενεργητικής προστασίας του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής του αρθρ. 1 του Ν. 1554/1985
 • Υπουργική Απόφαση 51063/24.11.88 (ΦΕΚ 861/Β/28.11.88) : Προσωρινή ισχύς κανονισμού ασφάλισης γεωργικής παραγωγής οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας ΕΛΓΑ
 • Απόφαση 10569/29.3.89 (ΦΕΚ 260/Β/14.4.89) του Υπουργού Γεωργίας : Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου
 • Απόφαση 10570/29.3.89 (ΦΕΚ 260/Β/14.4.89) του Υπουργού Γεωργίας : "Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" όπως τροποποίηθηκε με τις αποφάσεις 10529/19.4.91 (ΦΕΚ 291/Β/8.5.91) και 6183/12.4.94 (ΦΕΚ 304/Β/22.4.94) του Υπουργού Γεωργίας
 • Απόφαση 8890/12-4-95 (ΦΕΚ 321/β/26-4-95) του Υπουργού Γεωργίας : "Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου"
 • Υπουργική Απόφαση 20752/4-5-90 (ΦΕΚ 319/Β/14.5.90) : "Τροποποίηση - Συμπλήρωση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου"