Την έγκριση  αιτήσεων για  81 αγροτεμάχια φυσικών και νομικών προσώπων για επιχορήγηση εγκατάστασεων αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών εγκαταστάσεων (αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης) καθώς και αντιπαγετικών ανεμιστήρων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. κατά την τελευταία του συνεδρίαση στις 10 Μαρτίου 2016.

Το συνολικό ποσό έγκρισης επιχορήγησης, που βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α, ανέρχεται στα 796.323 ευρώ, και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα από 13 Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας, που διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα  επιχορήγησης μέσων Ενεργητικής Προστασίας.

Από το παραπάνω ποσό των 796.323 ευρώ της έγκρισης, για εγκατάσταση των μέσων των Μέτρων 2 και 3  το ποσό ανέρχεται  στα 781.503 ευρώ, ενώ για εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων (Μέτρο 1) το  ποσό ανέρχεται στα 14.820 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης και των 3 μέτρων ανέρχεται στο 60% της δαπάνης της εγκατάστασης που επιλέγει ο παραγωγός.

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης από τα καιρικά φαινόμενα παραμένει ανοιχτός σε προτάσεις φορέων και παραγωγών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιπλέον βελτίωση του Προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου 2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των επιχορηγήσεων πατήστε εδώ.

Το  έτος 2015 ήταν χρονιά που σημειώθηκαν πολλά δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασφαλιστικά καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές αυτές είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Από τις μέχρι τώρα πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΕΛΓΑ για τις ζημιές αυτές παρατηρήθηκε ότι μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, με συνέπεια να μην τους καταβάλλονται οι υπολογισθείσες αποζημιώσεις.
Για το λόγο αυτό, ενημερώνουμε τους παραγωγούς  πως η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το 2015 είναι η 31η Μαρτίου 2016 και τα αντίστοιχα ποσά θα πρέπει να κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α στην Τράπεζα Πειραιώς, με κωδικό ΜΠ 715.
Ειδικότερα:
  • Όσοι παραγωγοί είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2015 την εξουσιοδότηση και χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού από τον ΕΛΓΑ θα πρέπει να ελέγξουν τις κινήσεις του λογαριασμού τους ή να επικοινωνήσουν με το 1540 προκειμένου να βεβαιωθούν για το αν υπάρχει ή όχι οφειλή. Σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή, αυτή θα πρέπει να κατατεθεί απευθείας στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ και μέχρι 31/03/2016. Σημειώνουμε πως ο ΕΛΓΑ, πριν την εκπνοή της προθεσμίας, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει, σε όσους τον έχουν εξουσιοδοτήσει, σε χρεώσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών  και είναι ευνόητο πως δεν θα γίνονται εκ νέου χρεώσεις σε ήδη εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές.
  • Όσοι παραγωγοί είχαν επιλέξει  ως τόπο καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 την απ’ ευθείας κατάθεση πρέπει έως 31 Μαρτίου 2016 να καταθέσουν στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2015. Σημειώνουμε πως όσοι παραγωγοί έχουν δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, θα λάβουν, τις αμέσως επόμενες ημέρες, γραπτό μήνυμα με το οποίο θα ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς. 
Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε πως όσοι παραγωγοί είχαν εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να προβεί σε χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού και δεν διαπιστώσουν κινήσεις χρέωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή όσοι παραγωγοί είχαν επιλέξει την απ’ ευθείας κατάθεση ως τρόπο εξόφλησης  και δεν λάβουν γραπτό μήνυμα, θα πρέπει να επικοινωνούν με το 1540 προκειμένου να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της οφειλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς έτους 2015.

 

Συνεπής στον προγραμματισμό πληρωμών που έχει εξαγγείλει, ο ΕΛ.Γ.Α. προχωρά σε μια ακόμα καταβολή των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ-ΠΣΕΑ), προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.173 δικαιούχων παραγωγών, ενισχύσεις συνολικού ύψους 1.429.189,22 €.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων,  αφορά κυρίως  το Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε «Ετήσιο 2011» με τον Νομό Αργολίδας να συγκεντρώνει τους περισσότερους δικαιούχους. Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από παγετό  σε εσπεριδοειδή και  επιτραπέζιες ελιές.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Ημερομηνία καταβολής των ενισχύσεων  στους δικαιούχους είναι η Παρασκευή  11 Μαρτίου  2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α, όπως είχε υποσχεθεί η Διοίκηση του Οργανισμού, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.519 δικαιούχων γεωργών και κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 18.313.791,22 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν κυρίως εκκαθαρίσεις ζημιών  φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015 (εκτιμήσεις/επανεκτιμήσεις) με τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Κορινθίας και Φλώριναςνα απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι  αποζημίωσης είναι μόνο παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ενώ όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκκαθαριστούν μετά την εξόφληση των εισφορών τους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον ΕΛΓΑ. 

Ηημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχουςπαραγωγούς είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014 προηγούμενη απόφαση  προέβλεπε για τους αμπελοπαραγωγούς δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για τα μέτρα 2 και 3 (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους τηρούσαν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνεισφέρουν στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 18/17-02-2016 Απόφασης  του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 1, που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.

Δεδομένου, ότι η όλη ενέργεια έχει πιλοτικό χαρακτήρα, η ανώτατη επιλέξιμη έκταση κάλυψης ανά παραγωγό είναι τα επτά (7) στρέμματα και η συνολική επιχορηγούμενη έκταση ανέρχεται στα 2.500 στρέμματα για κάλυψη με αντιχαλαζικό δίχτυ και 1.250 στρέμματα για κάλυψη με αντιβροχική μεμβράνη. Ο Πίνακας 1 με τις επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. ο δείκτης επικινδυνότητας ανά ζημιογόνο αίτιο και Περιφερειακή Ενότητα ως κλάσμα των καταβληθεισών αποζημιώσεων για τα έτη 2011-2014 ανά αίτιο προς την ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής για το έτος 2015.

β. το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης με επιτραπέζια σταφύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνακόλουθα η σημασία της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ

ΔΙΧΤΥ

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14.501

ΚΑΒΑΛΑ

21.815

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

47.221

ΛΑΡΙΣΑ

5.548

 

ΠΙΕΡΙΑ

3.033

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

 

2.500

1.250

 

Στην περίπτωση που οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό έτος 2014):

Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η συνολική επιλέξιμη έκταση, από τους παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση ατομικού γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) προς το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια σχέση, προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικό υλικό (αίτηση ένταξης, Υπεύθυνες Δηλώσεις), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού εδώ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων, μιας ακόμα πληρωμής, προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.814 δικαιούχων παραγωγών, Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις συνολικού ύψους 2.393.593,98 €.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων αφορά το Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε «Ετήσιο 2011» με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας  να συγκεντρώνουν  τους περισσότερους δικαιούχους. Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από παγετό  στα εσπεριδοειδή του Νομού Αργολίδας και στα εσπεριδοειδή  και  στις επιτραπέζιες ελιές του Ν. Λακωνίας.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των ενισχύσεων  στους δικαιούχους η Τετάρτη  10 Φεβρουαρίου  2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Με μεγάλη ανταπόκριση από τον αγροτικό κόσμο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή  του ΕΛ.Γ.Α. στην 26η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων AGROTICAπου πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 28 έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Στον εκθεσιακό χώρο του Οργανισμού που στεγαζόταν στο κεντρικό περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρευρέθησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού συνοδευόμενοι από  στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων, της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών, του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Μετεωρολογικών Ερευνών.

Οι επισκέπτες που συνέρευσαν στο υποπερίπτερο του ΕΛ.Γ.Α. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το χαρακτήρα και τη διαδικασία της ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου αλλά και σχετικά με μια σειρά από άλλα θέματα όπως τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι μέθοδοι Ενεργητικής Προστασίας των καλλιεργειών που προάγει ο Οργανισμός.

Ασφαλιζόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αλλά και νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, συνομίλησαν από κοντά με τους υπαλλήλους αλλά και την Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. θέτοντας ερωτήματα που αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός εξασφαλίζει το αγροτικό εισόδημα και το θωρακίζει απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περιοδεία του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κυρίου Θεοφάνη Κουρεμπέ, ο οποίος από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου επισκέφτηκε πόλεις της Μακεδονίας συνοδευόμενος από στελέχη του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 ο Πρόεδρος επισκέφτηκε τα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. στην Κοζάνη και τη Βέροια αντίστοιχα όπου συναντήθηκε με στελέχη και υπαλλήλους του Οργανισμού και συζήτησε μαζί τους σχετικά με την πορεία της εκτίμησης των ζημιών και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε αυτή να καταστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ταχύτερη.
Στην Βέροια πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με φορείς των αγροτών της περιοχής όπου συζητήθηκαν θέματα ασφάλισης και αποζημιώσεων που αφορούν τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας.
Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων συζητήθηκαν εκτενώς θέματα για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΛΓΑ και ιδιαιτέρως για το προετοιμαζόμενο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ΕΛΓΑ με αιχμή τη διαφύλαξη και την ενδυνάμωση του δημοσίου χαρακτήρα του οργανισμού.
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος μετέβη στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να  παρευρεθεί στην 26η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα παρευρισκόμενα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. συνάντησαν από κοντά αγρότες και λοιπούς εμπλεκόμενους με το αγροτικό εισόδημα οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να  συζητήσουν μαζί τους τα ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και να ενημερωθούν διεξοδικότερα σχετικά με την διαδικασία της ασφάλισης και τον ρόλο του ΕΛ.Γ.Α. στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.
 

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.846 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.324.810,33 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν κυρίως εκκαθαρίσεις ζημιών  φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015 (εκτιμήσεις/επανεκτιμήσεις) με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας να απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

 

O Πρόεδροςτου ΕΛ.Γ.Α. κύριος Θεοφάνης Κουρεμπές ανταποκρινόμενος στη πρόσκληση του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθίας, παραβρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν τα μέλη του στο Κιάτο Κορινθίας. Τον Πρόεδρο συνόδευσαν ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλισης του Υποκαταστήματος Πάτρας κύριοι Γιώργος Κεχαγιάς, και Ιωάννης Βώσος και η επόπτρια του Νομού Κορινθίας κυρία Μαρίνα Δελλή.

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσαν τους παραγωγούς  για θέματα που αφορούν τον ΕΛ.Γ.Α., τις ζημιές που συνέβησαν στο Νομό από καλυπτόμενα αίτια, καθώς και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης των πορισμάτων και του ύψους των αποζημιώσεων. Επίσης, αφού, άκουσαν τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τις προτάσεις των αγροτών δεσμεύτηκαν για ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό σύστημα αποζημιώσεων.

Μάλιστα τόνισαν ότι εντός του 2016 θα ξεκινήσουν πιλοτικά αλλαγές που θα απλοποιήσουν και θα συντομεύσουν την παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας.