Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ την αποζημίωση για το Α΄ εξάμηνο 2017.