Παρατείνεται μέχρι 9 Μαρτίου 2018 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από υπαλλήλους του ΕΛΓΑ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών  της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΛΓΑ. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται για τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους από την Μ.Ε.Ε στην Κ.Δ. ΕΛΓΑ (τηλ 2107490436 και 2107490485)