Την Παρασκευή 26 Ioυλίου 2019 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει στους Ανταποκριτές του,  την αποζημίωση για τις δηλώσεις ζημιάς που υπέβαλαν για τις αναγγελίες από 1/1/2019 έως 31/5/2019, καθώς και εκκρεμότητες δηλώσεων ζημιάς έτους 2018.