Διακηρύξεις

«Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση)»

Για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών LASER έγχρωμων με σαρωτή SCANNER και δύο γνήσιων toner 1.500 σελίδων για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 13234/17-11-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο εκτυπωτών LASER έγχρωμων με σαρωτή SCANER και δύο γνήσιων toner 1.500 σελίδων της ΚΔ του ΕΛ.Γ.Α.

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Αθηνών 

«Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 13066/11-11-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αθηνών» 

 

«Για την προμήθεια είκοσι (20) φορητών Η/Υ για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.»

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Bέροιας 

 

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. 

 

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου 

 

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 7977/15-7-2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας του ΕΛ.Γ.Α.
Παροχή διευκρινίσεων για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς που αφορά την υπ’αριθμ.πρωτ. 6810/2015/22-6-2015 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 9996) διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΕΛ.Γ.Α.

«Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ups για τo Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α., με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση)»

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 5826/2015 Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας
Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες  του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου

«Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toner & maintenance kit) , για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.» 

 

«Για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

 
 
Powered by Phoca Download