Διακηρύξεις

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, λόγω μετεγκατάστασης, στο νέο κτίριο, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λαγοπάτη, Αταλάντης και Βουλευτικού, στην πόλη της Τρίπολης»

«Για την ανανέωση των αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας δικτύου (SYMANTEC) που κατέχει ο ΕΛ.Γ.Α.» 

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (ρολό χαρτί, κεφαλές και μελάνια plotter) του ΕΛ.Γ.Α.»
 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (350) ΤΕΜΑΧΙΩΝ USB TOKENS – ΑΔΔΥ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.»

Προμήθεια μπαταριών για τα Τ/Κ των Υποκ/των και της Κ.Δ του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»
Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
«Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια κλασέρ 8/32 για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

«Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  117.300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
« Προμήθεια τεσσάρων (4) κουτιών φαρμακείου καθώς και της λίστας φαρμάκων που αυτά θα περιέχουν, του ΕΛ.Γ.Α.».

Για την προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) φακέλων με κορδόνια

 
 
Powered by Phoca Download