Διακηρύξεις

«Για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»
Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
«Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια κλασέρ 8/32 για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

«Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  117.300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
« Προμήθεια τεσσάρων (4) κουτιών φαρμακείου καθώς και της λίστας φαρμάκων που αυτά θα περιέχουν, του ΕΛ.Γ.Α.».

Για την προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) φακέλων με κορδόνια

« Προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές HP Officejet J6410, του ΕΛ.Γ.Α.».

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

«Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΕΛ.Γ.Α.»

« Προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους Δ.Κ.Ε. έτους 2012».

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και την επισκόπηση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014.

 

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
 
 
Powered by Phoca Download