Διακηρύξεις

 Για την προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών

 «Προμήθεια πενήντα (50) USB Tokens»

 Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Αγρινίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου.

 Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Βέροιας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας.

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Πάτρας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

1. Τη Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία

2. Την Προμήθεια Yλικών Ραδιοβόλισης

 

Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 07/03/2014

Για την προμήθεια δέκα έξι (16) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg ABC για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 03/01/2014

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Λαμίας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας.
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης. 
 
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Αγρινίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου.
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Ηρακλείου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου.

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Πάτρας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας.

«Για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη δυνατότητα: 1) προαιρετικής ασφάλισης α) του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι, β) του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δένδρων και 2) υποχρεωτικής ασφάλισης του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά, του ΕΛ.Γ.Α.»

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Βέροιας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας.

 Για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α

Για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη δυνατότητα: 1) προαιρετικής ασφάλισης α) του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι, β)του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δένδρων και 2) υποχρεωτικής ασφάλισης του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά, του ΕΛ.Γ.Α.

 Για την προμήθεια διαφόρων υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., με απευθείας διαπραγμάτευση.

 
 
Powered by Phoca Download