Διακηρύξεις

 Για την προμήθεια δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας (Fax)

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 8, στο Δήμο Ιωαννίνων.

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Συγκρότημα ΚΑΡΕΛΗ, στην πόλη της Λαμίας.

Για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών, με απευθείας διαπραγμάτευση.

 ΘΕΜΑ:  «Συντήρηση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της αποθήκης του ΕΛ.Γ.Α στα Σπάτα Αττικής»

 Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής

 Για την προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α. , με απευθείας διαπραγμάτευση.

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 Για την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) πλαστικοποιημένων σάκων, με απευθείας διαπραγμάτευση

 Για την προμήθεια, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή 110.000 περίπου επιστολών του ΕΛ.Γ.Α. στους παραλήπτες παραγωγούς

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

 Για την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) πλαστικοποιημένων σάκων, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

 Για την προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α. , με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2012 του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και την επισκόπηση των Τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεών του της χρήσης έτους 2013

 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4
 
Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 10/06/2013
 Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών συστημάτων του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) , με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).
 Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων ασφάλειας –πυρασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. , με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).
Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φακέλων με κορδόνια

 «Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της Λεωφόρου Καραμανλή και Κασταλίας 28, στην περιοχή του Δήμου Λάρισας»

 
 
Powered by Phoca Download