Διακηρύξεις

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 03/01/2014

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Λαμίας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας.
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης. 
 
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Αγρινίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου.
 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Ηρακλείου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου.

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Πάτρας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας.

«Για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη δυνατότητα: 1) προαιρετικής ασφάλισης α) του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι, β) του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δένδρων και 2) υποχρεωτικής ασφάλισης του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά, του ΕΛ.Γ.Α.»

 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Βέροιας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας.

 Για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α

Για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη δυνατότητα: 1) προαιρετικής ασφάλισης α) του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι, β)του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δένδρων και 2) υποχρεωτικής ασφάλισης του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά, του ΕΛ.Γ.Α.

 Για την προμήθεια διαφόρων υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., με απευθείας διαπραγμάτευση.

 Για την προμήθεια δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας (Fax)

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 8, στο Δήμο Ιωαννίνων.

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Συγκρότημα ΚΑΡΕΛΗ, στην πόλη της Λαμίας.

Για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών, με απευθείας διαπραγμάτευση.

 ΘΕΜΑ:  «Συντήρηση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της αποθήκης του ΕΛ.Γ.Α στα Σπάτα Αττικής»

 Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής

 Για την προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α. , με απευθείας διαπραγμάτευση.

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 
 
Powered by Phoca Download