Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), σε αγροτικές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, με σκοπό την πρόληψη των ζημιών για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι. Είναι ένα πρόγραμμα σποράς των νεφών με αεροπλάνα, το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του ΕΛ.Γ.Α.,  με στόχο την καταστολή του χαλαζιού για την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή. 
Οι περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνουν τμήματα των Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας, στην Κεντρική Μακεδονία και των νομών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, με χρονική περίοδο εφαρμογής από 20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του Προγράμματος περιλαμβάνουν τη μετεωρολογική πρόγνωση των χαλαζοκαταιγίδων, τη λειτουργία μετεωρολογικών ραντάρ, τις πτήσεις αεροπλάνων για την πραγματοποίηση της σποράς των νεφών και τη λειτουργία του δικτύου χαλαζομέτρων για την καταγραφή του χαλαζιού και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Τα αεροπλάνα σποράς, καθοδηγούμενα από μετεωρολόγους-ελεγκτές ραντάρ, ελευθερώνουν πυρήνες ιωδιούχου αργύρου σε καταιγιδοφόρα νέφη που αναπτύσσονται στις περιοχές προστασίας, κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας και ανάπτυξης των χαλαζοκόκκων.
Η καταστολή του χαλαζιού με τη μέθοδο της σποράς των νεφών επιδιώκει τη μείωση του μεγέθους των χαλαζόκοκκων και να αυξηθεί η πιθανότητα να λιώσουν σε βροχή κατά την πτώση τους στο έδαφος.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, έγινε με βάση τα δεδομένα των χαλαζομέτρων, καθώς και με δεδομένα αποζημιώσεων για ζημιές από το χαλάζι στις γεωργικές καλλιέργειες, στα πλαίσια μελετών που εκπονήθηκαν για τον ΕΛ.Γ.Α από τον τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τόσο τα δεδομένα των χαλαζομέτρων όσο και τα οικονομικά δεδομένα, έδειξαν σημαντική αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, με την ελάττωση των παραμέτρων του χαλαζιού, αλλά και τη μείωση των οικονομικών αποζημιώσεων  που καταβάλλονται στους αγρότες.
Εξετάσθηκαν επίσης, στο πλαίσιο ειδικής μελέτης που ανατέθηκε από τον ΕΛ.Γ.Α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι ποσότητες του Ιωδιούχου Αργύρου που απελευθερώνονται με την εφαρμογή του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις χωρίς καμιά επίδραση στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών που διεξήχθηκαν από άλλες χώρες.
Η εφαρμογή του προγράμματος καταστολής του χαλαζιού άρχισε από τον ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) το 1981 και συνεχίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α συμβάλλοντας στην πρόληψη των ζημιών από το χαλάζι στις καλλιέργειες και επιτυγχάνοντας τη μείωση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τις απώλειες στη γεωργική παραγωγή προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.