Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) εφαρμόζεται στις παρακάτω δύο αγροτικές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας:

  • Κεντρική Μακεδονία:Περιλαμβάνει τμήματα των νομών Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Πιερίας, συνολικής έκτασης 2.741.000 στρέμματα (Εικόνα 1).
  • Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα:Περιλαμβάνει τμήματα κυρίως των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας με την αυτοτελή περιοχή Τιρνάβου, καθώς και μικρό τμήμα του νομού Φθιώτιδας, συνολικής έκτασης 2.456.000 στρέμματα. (Εικόνα 1).

 

Εικόνα 1. Οι περιοχές εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π.