1. Ανεμομείκτες

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Αντιπαγετικών Ανεμομεικτών ιδιοκτησίας ΕΛΓΑ σε οργανωμένους φορείς παγετόπληκτων περιοχών, ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας την μεγάλη συμβολή του εν λόγω μέσου στην προστασία των καλλιεργειών, συνεχίζει το έργο του με την Επιχορήγηση του Αντιπαγετικού Ανεμομείκτη σε ποσοστό μέχρι και 75%, ως μέσου προστασίας των καλλιεργειών από τον Παγετό σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες.

Ανεμοδείκτες 794is2