Προστασία από Βροχόπτωση

Ο ΕΛ.Γ.Α. επιχορηγεί την αντιβροχική μεμβράνη σε ποσοστό μέχρι 60%, ως μέσο προστασίας της καλλιέργειας της κερασιάς και της αμπέλου στις περιφερειακές ενότητες όλης της επικράτειας.