Το περιεχόμενο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2013 και τις διαδικασίες για την υποβολή της αποφάσισε σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε επίσης η έγκριση της νέας Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Η σύμβαση αυτή περιγράφει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ΕΛΓΑ, καθώς η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2013 θα συνυποβληθεί μαζί με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης  στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2013.

Με δεδομένο ότι η νέα Διοίκηση του ΕΛΓΑ θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν εκ νέου και προκειμένου να βελτιωθεί η νομοθεσία, ο κανονισμός και οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του ΕΛΓΑ με στόχο το ασφαλιστικό σύστημα να είναι πιο δίκαιο και λιγότερο γραφειοκρατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση του Προέδρου και τον εξουσιοδότησε να προχωρήσει στη συγκρότηση των σχετικών ομάδων εργασίας. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης των ζημιών και καταβολής των αποζημιώσεων, το ύψος των εισφορών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η επέκταση των δράσεων του ΕΛΓΑ θα είναι ορισμένα από τα βασικά θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο των ομάδων εργασίας που θα συγκροτηθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για τη μετεγκατάσταση του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Λάρισας. Με την απόφαση αυτή θα εξοικονομηθούν πόροι καθώς το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται σε 3.000 ευρώ έναντι 7.887,87 ευρώ που είναι το μηνιαίο μίσθωμα που πλήρωνε έως τώρα ο Οργανισμός.
Τέλος, εν αναμονή της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην παράταση της καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2012 μέχρι τις 30-4-2013 και προκειμένου να συμπεριληφθούν και παραγωγοί που κατέβαλλαν την ασφαλιστική εισφορά μετά τις 31.1.2013, η προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2013 πληρωμή του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.