Το περιεχόμενο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2013 και τις διαδικασίες για την υποβολή της αποφάσισε σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε επίσης η έγκριση της νέας Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Η σύμβαση αυτή περιγράφει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ΕΛΓΑ, καθώς η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2013 θα συνυποβληθεί μαζί με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης  στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2013.

Η Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διακήρυξης του Οργανισμού ΕΛΓΑ με αντικείμενο τη:

  1. Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία,
  2. Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ,
  3. Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης

που ξεκίνησε στις 18/01/2013, έληξε στις 18/02/2013.

Οι προτάσεις - σχόλια που κατατέθηκαν βρίσκονται εδώ
 

The Public Consultation of Project Declaration of ELGA for the:

  1. Lease of one (1) Flight System for Hail Suppression and Procurement of Silver Iodide in packaging, 
  2. Lease of one (1) Meteorological Radar System,
  3. Procurement of Radiosonde Materials

which started at 18/01/2013, ended at 18/02/2013.

The submitted proposals - comments are HERE

Ολοκληρωμένη Πρόταση Προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούν τα αγριοκούνελα της Λήμνου στις αγροτικές καλλιέργειες

Η κατάθεση εντός ενός μηνός Ολοκληρωμένης Πρότασης Προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα αγριοκούνελα στις αγροτικές καλλιέργειες της Λήμνου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα.

Σύσκεψη στον ΕΛΓΑ για το πρόβλημα των ζημιών που προκαλούν τα αγριοκούνελα της Λήμνου στις αγροτικές καλλιέργειες

From today 18/01/2013, the ELGA (Hellenic Agricultural Insurance Organization) poses to public consultation the Declaration:

  1. Lease of one (1) Flight System for Hail Suppression and Procurement of Silver Iodide in packaging.
  2. Lease of one (1) Meteorological Radar System.
  3. Procurement of Radiosonde Materials.