Αθήνα, 4/04/2013

 
Την παράταση έως 8/4/2013 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημιάς από τον παγετό της 17/3/2013 σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς (επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια) και ακτινιδίου σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική αποφάσισε σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ. Η παράταση αποφασίστηκε για να αποφευχθεί η πιθανή υποβολή άσκοπων δηλώσεων επειδή λόγω των καιρικών συνθηκών που ακολούθησαν τον παγετό, σε αυτό το στάδιο δεν είναι εφικτή η εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς από τους παραγωγούς.

Αθήνα, 02/04/2013

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον ΕΛΓΑ σχετικά με την αντιμετώπιση των ζημιών από τα αγριοκούνελα στις αγροτικές καλλιέργειες της Λήμνου, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία και τους άμεσα διαθέσιμους οικονομικούς πόρους αποφασίστηκαν σε πρώτη φάση οι εξής ενέργειες:

Υπεγράφη η ΚΥΑ για παράταση του χρόνου καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς έως 30-4-2013

Αθήνα, 10-09-2013
 
Ύστερα από εντολή του Προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Βασίλη Έξαρχου επισπεύδονται οι διαδικασίες αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που εντός του 2013 απώλεσαν μεγάλο μέρος του ζωικού τους κεφαλαίου από πυρκαγιές, κεραυνούς και πλημμύρες.

Το περιεχόμενο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2013 και τις διαδικασίες για την υποβολή της αποφάσισε σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε επίσης η έγκριση της νέας Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Η σύμβαση αυτή περιγράφει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ΕΛΓΑ, καθώς η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2013 θα συνυποβληθεί μαζί με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης  στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2013.

Η Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διακήρυξης του Οργανισμού ΕΛΓΑ με αντικείμενο τη:

  1. Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία,
  2. Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ,
  3. Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης

που ξεκίνησε στις 18/01/2013, έληξε στις 18/02/2013.

Οι προτάσεις - σχόλια που κατατέθηκαν βρίσκονται εδώ
 

The Public Consultation of Project Declaration of ELGA for the:

  1. Lease of one (1) Flight System for Hail Suppression and Procurement of Silver Iodide in packaging, 
  2. Lease of one (1) Meteorological Radar System,
  3. Procurement of Radiosonde Materials

which started at 18/01/2013, ended at 18/02/2013.

The submitted proposals - comments are HERE

Ολοκληρωμένη Πρόταση Προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούν τα αγριοκούνελα της Λήμνου στις αγροτικές καλλιέργειες

Η κατάθεση εντός ενός μηνός Ολοκληρωμένης Πρότασης Προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα αγριοκούνελα στις αγροτικές καλλιέργειες της Λήμνου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα.

Σύσκεψη στον ΕΛΓΑ για το πρόβλημα των ζημιών που προκαλούν τα αγριοκούνελα της Λήμνου στις αγροτικές καλλιέργειες

From today 18/01/2013, the ELGA (Hellenic Agricultural Insurance Organization) poses to public consultation the Declaration:

  1. Lease of one (1) Flight System for Hail Suppression and Procurement of Silver Iodide in packaging.
  2. Lease of one (1) Meteorological Radar System.
  3. Procurement of Radiosonde Materials.