Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ. 1182/02-02-2023 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει την Τρίτη  21-02-2023 και λήγει την Πέμπτη 02-03-2023 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 με αριθ. πρωτ. 1181/01-02-2023 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει την Τρίτη  21-02-2023 και λήγει την Πέμπτη 02-03-2023 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.