Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ.Αργύρης Μποτός έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες αγρότες ασφαλισμένους μας, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος μου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλισης σ’ αυτούς, η βελτίωση των όρων ασφάλισης, όπου χρειάζεται και εν τέλει η εξέλιξη του Οργανισμού σε πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας και στήριξης του εισοδήματος των αγροτών μας, όταν αυτό πλήττεται πέραν της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και από φυσικά αίτια .
Σ’ αυτήν την κοινή προσπάθεια θεωρώ συμμάχους τους εργαζόμενους του ΕΛΓΑ και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαι και ως Διοίκηση μαζί τους για την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι για όλους ένα ασφαλιστικό σύστημα ικανό να ανταποκρίνεται με δικαιοσύνη, αμεσότητα και επάρκεια στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων μας».