Σημεία από την εισήγηση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κ. Βασίλη Έξαρχου στη σύσκεψη με τους Προϊσταμένους  των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. και τους Προισταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης.

 
Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι Οργανισμός που έχει σαν αποστολή την υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας και την στήριξη του εισοδήματος των γεωργών και των κτηνοτρόφων.
Εμείς θεωρούμε απαραίτητο ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ και θα το προωθήσουμε πολύ γρήγορα.
Η τήρηση κανόνων διαφανούς λειτουργίας, η διαρκής ενημέρωση των αγροτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η συνολική αναδιοργάνωση του ΕΛ.Γ.Α. με ισχυρή αποκέντρωση στη λειτουργία του θα ενισχύσουν το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού και θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.
Η προσπάθεια για την οικονομική αυτοδυναμία του ΕΛ.Γ.Α. θα συνεχισθεί με συνέπεια αλλά και περισσότερη δικαιοσύνη.
Γνωρίζουμε ότι οι ασφαλισμένοι αγρότες είναι οι αιμοδότες του Οργανισμού, γνωρίζουμε όμως επίσης ότι με βάση το Νόμο 3877/2010 και το κράτος έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Για να μπορεί να ανταποκρίνεται ο ΕΛ.Γ.Α. στην αποστολή του χρειάζεται και οι αγρότες και η πολιτεία να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι έχουν γίνει θετικά βήματα για την οικονομική εξυγίανση και την οικονομική αυτοδυναμία του ΕΛ.Γ.Α. με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της τελευταίας περιόδου.
Ύστερα από την διετή εμπειρία εφαρμογής του Νόμου και του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης μπορούμε να το αξιολογήσουμε με αντικειμενικότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις και να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές κινήσεις για να γίνει το ασφαλιστικό σύστημα περισσότερο δίκαιο, περισσότερο αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό.
Για την αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α. με τους φορείς των αγροτών και της Αυτοδιοίκησης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του προσωπικού και την ενίσχυση των υποκαταστημάτων σε τεχνικά μέσα, θα πάρουμε σύντομα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Επιθυμώ να καταστήσω απολύτως σαφές, ότι θα λειτουργήσουμε με ανοιχτές τις πόρτες και χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε τύπου. Θέλουμε αυτή η λογική να υπάρχει και στις κεντρικές υπηρεσίες και στα υποκαταστήματα.
Φιλοδοξία της νέας Διοίκησης είναι να προσθέσουμε θετικά στοιχεία στη λειτουργία του Οργανισμού, να ενισχύσουμε το κύρος και την αξιοπιστία του, να καταστήσουμε διακριτό το ρόλο του στην μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα που είναι όρος και προϋπόθεση για να έχει επιτυχία ο αγώνας για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
 

Πατήστε εδώ  για να διαβάσετε όλα τα Δελτία Τύπου του ΕΛ.Γ.Α