Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ  ανακοίνωση για την πρόσληψη 26 συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών .