Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ.Αργύρης Μποτός έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες αγρότες ασφαλισμένους μας, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος μου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλισης σ’ αυτούς, η βελτίωση των όρων ασφάλισης, όπου χρειάζεται και εν τέλει η εξέλιξη του Οργανισμού σε πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας και στήριξης του εισοδήματος των αγροτών μας, όταν αυτό πλήττεται πέραν της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και από φυσικά αίτια .

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Βασίλης Έξαρχος  έκανε την ακόλουθη δήλωση :