Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργικής ασφάλισης εφαρμόζει από σήμερα 10 Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2013, το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα.

Επίσπευση των πληρωμών για εκκρεμότητες αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου του 2012

Την επίσπευση των πληρωμών για εκκρεμότητες αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2012 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας, ζήτησε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Σημεία από την εισήγηση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κ. Βασίλη Έξαρχου στη σύσκεψη με τους Προϊσταμένους  των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. και τους Προισταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ.Αργύρης Μποτός έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες αγρότες ασφαλισμένους μας, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος μου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλισης σ’ αυτούς, η βελτίωση των όρων ασφάλισης, όπου χρειάζεται και εν τέλει η εξέλιξη του Οργανισμού σε πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας και στήριξης του εισοδήματος των αγροτών μας, όταν αυτό πλήττεται πέραν της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και από φυσικά αίτια .

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Βασίλης Έξαρχος  έκανε την ακόλουθη δήλωση :