Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβούλιου  του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  ορίστηκαν  με την υπ΄ αριθμ. 2639/294315 /15-11-2019 (ΦΕΚ 975/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19-11-2019)  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)- Ν.Π.Ι.Δ.», ως εξής:
γ) Χρήστος Γιαννακάκης του Παναγιώτη, Σύμβουλος  Επιχειρήσεων,  εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Δελημήτη  του Θεοφίλου εκπρόσωπος του ιδίου Υπουργείου,
δ) Αικατερίνη Δαρδαμάνη του Αποστόλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Λουρίδα του Γεωργίου, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και Υπουργείου,
ε)  Χαρίκλεια Ζησίμου του Γεωργίου, Κτηνίατρος, υπάλληλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευσταθία Κυροδήμου του Λουκά, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, εκπρόσωπος του ιδίου Υπουργείου,
στ) Μιχαήλ Στογιάννος  του Νικολάου, Γεωπόνος, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων των κλάδων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Δελησταμάτη του Μόσχου, Κτηνίατρο, Ταμία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπος του ιδίου Επιμελητηρίου,
ζ)Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου αιρετός εκπρόσωπος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Βασιλική Ντούπη του Σωτηρίου, αιρετή εκπρόσωπος του ιδίου προσωπικού.