Με την υπ’ αριθμ. 3245/348733/18.11.2022 (ΦΕΚ 1072/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2022) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διορίστηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ο Γεώργιος Φερετζάνης του Αναστασίου.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γεννήθηκε το 1976 και μεγάλωσε στην Κόρινθο.

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, παρακολουθώντας μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Westfaelische Wilhelms Universitaet Muenster, με κατεύθυνση το διοικητικό δίκαιο.

Ως μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, άσκησε δικηγορία στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια της χώρας και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επί υποθέσεων που άπτονται του διοικητικού δικαίου, διατηρώντας, επί σειρά ετών, σταθερή συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία των Καθηγητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κκ Σπυρίδωνος Φλογαΐτη και Γλυκερίας Σιούτη.

Από το 2019 μέχρι το 2022 εργάστηκε ως επικεφαλής των νομικών συμβούλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κας Δόμνας Μιχαηλίδου, με βασικό αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή νομικών συμβουλών και τη νομοτεχνική επεξεργασία διατάξεων νόμου και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.