ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Aσφαλιζόμενοι κίνδυνο

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011):

 Φυσικοί κίνδυνοι:

 • ο παγετός
 • το χαλάζι
 • η ανεμοθύελλα
 • η πλημμύρα
 • ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία
 • το χιόνι
 • οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • οι κίνδυνοι από τη θάλασσα

Άγρια ζώα:

 • ζημιές από αρκούδα
 • ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR
 • ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ υπάγονται οι παρακάτω φυσικοί κίνδυνοι, ασθένειες και παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011).

Φυσικοί κίνδυνοι:

 1. χαλάζι,
 2. υπερβολικό ψύχος,
 3. χιόνι,
 4. ανεμοθύελλα,
 5. πλημμύρα,
 6. καύσωνας,
 7. κεραυνός,
 8. άγρια ζώα:
 • λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά
 • προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα
 1. σεισμός,
 2. κατολίσθηση,
 3. καθίζηση,
 4. πυρκαγιά από ανωτέρα βία.

Ασθένειες-Παθήσεις:

 1. Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών,
 2. Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,
 3. Ειλεός των βοοειδών,
 4. «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών»,
 5. Άνθρακας,
 6. Πνευματάνθρακας,
 7. Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων,
 8. Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών),
 9. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων,
 10. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων,
 11. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων,
 12. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων,
 13. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων,
 14. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,
 15. Νόσος οιδήματος των αιγών,
 16. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών,
 17. Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,
 18. Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,
 19. Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.